Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
w Radomiu
ul. Toruńska 9
26-600 Radom
tel./fax.: 48 331 24 98
kom.: 507 121 102
e-mail: sekretariat@ppp2.radom.pl

Organ prowadzący placówkę:
Gmina Miasta Radomia
ul. S. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel.: 48 362 03 48

Organ nadzorujący placówkę:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu
ul. S. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel.: 48 362 82 84
e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu

------------------------------------------------------------

Zgłoszenie dzieci/uczniów do poradni

-----------------------------------------------------------

Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzinom oraz nauczycielom w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Wizyta w poradni nie wymaga skierowania.
Do zgłoszenia potrzebny jest nr PESEL dziecka/ucznia.

 
Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry, której celem jest zapewnienie specjalistycznej i zindywidualizowanej pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom. W oparciu o współpracę z placówkami oświatowymi oraz organizacjami pomocowymi poradnia prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, doradcze oraz interwencyjne. Nauczycielom oferujemy wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

-----------------------------------------------------------------------------------

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać.
Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać,
a nie tylko wiele wiedzieć i umieć".
 
Janusz Korczak

-----------------------------------------------------------------------------------

PLACÓWKI OBJĘTE OBSZAREM DZIAŁANIA PORADNI:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA:

 1. Publiczne Przedszkole nr 4
 2. Publiczne Przedszkole nr 5
 3. Publiczne Przedszkole nr 19
 4. Publiczne Przedszkole nr 23
 5. Publiczne Przedszkole nr 25

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 1. I Liceum Ogólnokształcące
 2. III Liceum Ogólnokształcące
 3. V Liceum Ogólnokształcące
 4. VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
 5. X Liceum Ogólnokształcące
 6. XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

ZESPOŁY SZKÓŁ:

 1. Zespół Szkół Technicznych
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
 3. Zespół Szkół Samochodowych
 4. Zespół Szkół Muzycznych

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:

 1. Przedszkole Stowarzyszenia "Karuzela"
 2. I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła"
 4. Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych "Budujemy Przystań"
 5. Niepubliczne przedszkola z terenu działania poradni

INNE:

 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk"
 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ul. Wośnickiej 121