Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
w Radomiu
ul. Toruńska 9
26-600 Radom
tel./fax.: 48 331 24 98
kom.: 507 121 102
e-mail:ppp2_radom@poczta.onet.pl

Organ prowadzący placówkę:
Gmina Miasta Radomia
ul. S. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel.: 48 362 03 48

Organ nadzorujący placówkę:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu
ul. S. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel.: 48 362 82 84
e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl

 

UWAGA!

Pierwsze konsultacje w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się 9 września w godzinach 8.30 – 16.00. Harmonogram konsultacji będzie podany po 5 września 2019 r.

 
 
 
UWAGA!
 
Zgodnie z uchwałą nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia informujemy, że nasza placówka obejmuje swoją opieką przedszkola, szkoły i placówki z ulic znajdujących się w granicach następujących osiedli: Borki, Godów, Halinów, Jeżowa Wola, Kierzków, Kończyce, Krychnowice, Młodzianów, Południe, Pruszaków, Potkanów, Śródmieście, Wośniki oraz Żakowice.

Pod swoją opieką mamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z placówek publicznych i niepublicznych znajdujących się w rejonie tychże osiedli. Dzieci nieuczęszczające do placówek oświatowych przyjmowane są zgodnie z adresem zamieszkania w granicach osiedli objętych opieką przez poszczególne poradnie.

Publiczne placówki pod naszą opieką:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLNA:

1. PUBLICZNE PRZEDSZKOLNE nr 4
2. PUBLICZNE PRZEDSZKOLNE nr 5
3. PUBLICZNE PRZEDSZKOLNE nr 19
4. PUBLICZNE PRZEDSZKOLNE nr 23
5. PUBLICZNE PRZEDSZKOLNE nr 25
PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2
2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7
3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13
4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14
5. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17
6. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21  
7. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
8. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 25
9. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 26
10. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  nr 33
PUBLICZNE GIMNAZJA:

1. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 11
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

1. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
3. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
4. X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
5. XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZESPOŁY SZKÓŁ:

1. Zespół Szkół Technicznych
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
3. Zespół Szkół Samochodowych
4. Zespół Szkół Muzycznych
INNE:

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
------------------------------------------------------------------------------------

 

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać.
Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać,
a nie tylko wiele wiedzieć i umieć".
 
Janusz Korczak

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których celem jest niesienie zindywidualizowanej i specjalistycznej pomocy zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom oraz opiekunom. Ścisła współpraca ze szkołami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych, jak i rodzinnych. Nauczycielom zaś oferujemy wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.