Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
w Radomiu
ul. Toruńska 9
26-600 Radom
tel./fax.: 48 331 24 98
kom.: 507 121 102
e-mail:ppp2_radom@poczta.onet.pl

Organ prowadzący placówkę:
Gmina Miasta Radomia
ul. S. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel.: 48 362 03 48

Organ nadzorujący placówkę:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu
ul. S. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel.: 48 362 82 84
e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl

 

UWAGA - WAŻNE!

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Radomiu

-----------------------------------------------------------

Od dnia 4 maja 2020 r. poradnia funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia  29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. 2020 r., poz. 780).

Dyrektor Poradni
 /-/
Małgorzata Gumińska

UWAGA!
 
Zgodnie z uchwałą nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia informujemy, że nasza placówka obejmuje swoją opieką przedszkola, szkoły i placówki z ulic znajdujących się w granicach następujących osiedli: Borki, Godów, Halinów, Jeżowa Wola, Kierzków, Kończyce, Krychnowice, Młodzianów, Południe, Pruszaków, Potkanów, Śródmieście, Wośniki oraz Żakowice.
Dzieci nieuczęszczające do placówek oświatowych przyjmowane są zgodnie z adresem zamieszkania w granicach osiedli objętych opieką przez poszczególne poradnie.

Publiczne i niepubliczne placówki pod naszą opieką:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA:

1. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 4
2. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 5
3. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 19
4. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 23
5. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 25
PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2
2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7
3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13
4. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14
5. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 17
6. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21  
7. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23
8. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 25
9. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 26
10. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  nr 33

ZESPOŁY SZKÓŁ:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
3. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

1. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
3. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
4. VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
5. X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
6. XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:

1. STOWARZYSZENIE KARUZELA
2. STOWARZYSZENIE STO
3. STOWARZYSZENIE AGA
4. STOWARZYSZENIE BUDUJEMY PRZYSTAŃ

INNE:

1. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "PAŁACYK"
2. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII PRZY UL. WOŚNICKIEJ 121

------------------------------------------------------------------------------------

 

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać.
Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać,
a nie tylko wiele wiedzieć i umieć".
 
Janusz Korczak

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których celem jest niesienie zindywidualizowanej i specjalistycznej pomocy zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom oraz opiekunom. Ścisła współpraca ze szkołami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych, jak i rodzinnych. Nauczycielom zaś oferujemy wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.