RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Radomiu, ul. Toruńska 9.
 2. Administrator wyznaczył IOD (Inspektora Ochrony Danych). Jest nim Pan Łukasz Molga (iod.radom@gmail.com).
 3. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci będą przetwarzane celem wykonywania obowiązków statutowych przez poradnię, tj. przyjęcia zgłoszenia, postawienia diagnozy, przeprowadzenia terapii, a także wystawienia opinii lub orzeczenia o dziecku (jeśli jest taka potrzeba).

 

Podstawą prawną do przetwarzania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

 

 1. Odbiorcami danych Państwa oraz Państwa dzieci mogą być (jeśli jest taka potrzeba) instytucje wspomagające w realizacji zlecenia tj. szkoła macierzysta, kurator, MOPS, inne instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Danych, które nam Państwo powierzycie, nie zamierzamy przekazywać do Państw trzecich.
 3. Dane udostępnione nam będą przetwarzane wyłącznie w okresie objęcia Państwa dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze strony Poradni. Następnie dane zostaną zarchiwizowane.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do danych swoich oraz swoich dzieci, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem niezbędnym do objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.