Kontakt


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Radomiu
ul. Kujawska 19
26-600 Radom
tel./fax.: 48 331 24 98
kom.: 507 121 102

e-mail: sekretariat@ppp2.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod.radom@gmail.com

-

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kolejowa 22
tel.: 48 360 20 97
www.pppnr1.radom.pl
e-mail: sekretariat@ppp1.radom.pl


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 w Radomiu
26-600 Radom, ul. Główna 3
tel.: 48 331 45 10
www.ppp3radom.org.pl
e-mail: sekretariat@ppp3.radom.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym NADZIEJA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
26-610 Radom, ul. Struga 86
tel.: 48 384 79 24
www.soswwyszynski.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa NASZE DZIECI
26-600 Radom, ul. Janiszewska 48
tel.: 48 345 10 15

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4
tel.: 48 362 84 74

Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" - filia nr 2 w Radomiu:
Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży "Aga"

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła"
26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 48 345 07 33
www.aga.org.pl

Stowarzyszenie "Karuzela" - pomoc osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi dysfunkcjami
26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135 tel.: 510 832 823
www.karuzela.org

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
26-610 Radom, ul. Malczewskiego 20
tel.: 48 362 54 61
www.oik.radom.pl

Radomski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji
26-610 Radom, ul. Główna 3
tel.: 48 331 45 10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 134
tel.: 48 360 87 01
www.mops.radom.pl

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Domowe Ognisko
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19:00
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1
tel.: 48 383 66 52
www.spr.radom.opoka.org.pl

Fundacja SYNAPSIS
02-085 Warszawa, ul. Ondraszka 3
tel.: 22 825 87 42
www.synapsis.waw.pl

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
codziennie od 12:00 do 20:00
tel. 116 111 www.116111.pl