Sprawozdanie z konferencji pt.: „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Pomoc w pokonywaniu trudności”

          W dniach 31.03.16 – 01.04.16  w ramach projektu wsparcia polskiej szkoły w Wilnie, w Progimnazjum im. Jana Pawła II odbyła się konferencja pt.: „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Pomoc w pokonywaniu trudności”, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Radomiu. W konferencji wzięło udział 169 uczestników z 31 placówek oświatowych okręgu wileńskiego. Otwarcie konferencji zainaugurowała Pani Janina Wysocka, dyrektor tamtejszej szkoły oraz Pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu, Małgorzata Gumińska. Następnie odbył się występ artystyczny uczniów progimnazjum, który wzruszył niejednego widza, zwłaszcza zaproszonych gości. W dalszej kolejności przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty prowadzone równolegle przez psychologów, pedagogów oraz logopedów z poradni. Warsztaty te obejmowały szeroką tematykę, mającą służyć jako porady, wskazówki i wsparcie w odpowiedzi na pojawiające się trudności i problemy współczesnej szkoły. Nauczyciele, terapeuci oraz rodzice mieli okazję poszerzyć wachlarz swojej wiedzy i umiejętności z zakresu: trudności w relacjach z rodzicami, zaburzeń hiperaktywności, trudności w czytaniu i pisaniu, ryzyka dysleksji, emisji głosu, organizacji procesu terapeutycznego w zakresie funkcji motorycznych mowy, wad wymowy i ich profilaktyki – w tym jąkania, zagrożenia cyberprzemocą oraz przeprowadzania gier i zabaw integracyjnych. Każdy wykład/warsztat spotkał się z dużym zainteresowaniem i wdzięcznością ze strony odbiorców. Konferencję zamknął występ uczniów progimnazjum oraz serdeczne podziękowania zarówno ze strony progimnazjum, jak i poradni za wzajemną życzliwość, współpracę i zaangażowanie.
          Należy podkreślić, iż bez zgody i poparcia prezydenta miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego projekt ten nie mógłby zostać zrealizowany w tak szerokim zakresie, dlatego serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę władz naszego miasta. Projekt spotkał się także z dużą przychylnością wiceprezydenta, Pana Karola Semika i Pani Anny Ostrowskiej, dyrektor Wydziału Edukacji. Dzięki inicjatywie Pana wiceprezydenta w radomskich placówkach oświatowych dokonano zbiórki książek  i pomocy dydaktycznych, które zostały przekazane uczniom wileńskiego progimnazjum.

 

              

Wróć