"Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole"

5 listopada 2015 roku w gmachu Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu odbyła się konferencja, której organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2. Grupę odbiorców stanowili pedagodzy, psycholodzy oraz dyrektorzy szkół podstawowych miasta Radomia, z którymi współpracuje poradnia.
Temat przewodni brzmiał: „Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole”. Zaproszonymi prelegentami byli profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jacek Pyżalski, jak również doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakub Kołodziejczyk. Swoją obecnością zaszczycił nas również wiceprezydent miasta Radomia Karol Semik.
W odpowiedzi na stale nasilający się problem oraz niepokojące głosy pedagogów i psychologów, celem konferencji było przybliżenie słuchaczom nie tylko samej tematyki związanej z agresją i przemocą, ale także wskazanie przykładów mądrego wykorzystania poznanej wiedzy. Zaproszeni goście zaprezentowali interesujące wykłady obrazujące nie tylko istotę samego problemu, ale także praktyczne wskazówki do prewencyjnego radzenia sobie w sytuacjach szkolnych, które tworzą podatną bazę do kształtowania się problemu agresji i przemocy.
    Konferencję zainaugurował wiceprezydent miasta Radomia Karol Semik, który podkreślił wagę poruszanego problemu. W swoim przemówieniu odwoływał się do książki niemieckiego neurobiologa i lekarza, prof. Joachima Bauera zatytułowanej „Granica bólu. O źródłach codziennej i globalnej przemocy”, która wyjaśnia przyczyny powstawania agresji. Wiceprezydent powtarzał za autorem, iż nikt nie rodzi się psychopatą – to warunki, w jakich wychowywane są dzieci i rodzaj relacji z opiekunami czyni z nich ludzi, którzy są zdolni do najokrutniejszych czynów. Po wystąpieniu wiceprezydenta głos zabrała dyrektor poradni Małgorzata Gumińska, która przedstawiła prelegentów i zaproszonych gości oraz scharakteryzowała cele i przesłanie sympozjum. Pierwszy wykład pt.: „Przemoc rówieśnicza – skala zjawiska w polskich szkołach” wygłosił dr Jakub Kołodziejczyk. Swoje wypowiedzi popierał wynikami przeprowadzonych badań własnych, które obrazowały skalę omawianego zjawiska w polskich szkołach. Wyjaśniona została również subtelna różnica pomiędzy często synonimicznie używanymi pojęciami, jakimi są agresja i przemoc. Interesującym aspektem było również przedstawienie poziomu agresji wśród różnych grup wiekowych. Kontynuacją pierwszej części wykładu było wystąpienie prof. Jacka Pyżalskiego, który eksplikował problem koncentrując się przede wszystkim docelowo na tematyce „Co działa, co nie działa, a co szkodzi w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej
w szkole”. Barwne i żywiołowe wypowiedzi profesora często popierane przykładami pochodzącymi nie tylko
z publikacji książkowych, ale przede wszystkim bazujące na bogatym doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą wzbudzały zainteresowanie wśród słuchaczy. Po zakończeniu pierwszej części konferencji nastąpiła przerwa kawowa, po której słuchacze mieli okazję zadawania pytań i prowadzenia polemiki w trakcie trwania wybranego przez siebie warsztatu. Temat zajęć poprowadzonych przez prof. Jacka Pyżalskiego brzmiał: „Profilaktyka agresji rówieśniczej
– co robić w nowej klasie?”. Równolegle drugi warsztat pt.: „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej – Metoda Wspólnej Sprawy” poprowadził dr Jakub Kołodziejczyk. Zamknięcia konferencji dokonała dyrektor poradni pożegnalnie dziękując wszystkim za przybycie.
    Przebieg konferencji wzbudził duży optymizm. Czynny udział zgłosiło ponad 100 uczestników. Dzięki licznie zgromadzonemu audytorium słuchaczy można twierdzić, iż konferencja była nie tylko ważnym wydarzeniem naukowym, ale również istotnym instrumentem dla upowszechnienia wiedzy na temat problemu, z jakim zmaga się współczesna szkoła, czyli zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej.
    Dziękujemy wszystkim przybyłym za uczestnictwo i słowa uznania oraz zachęcamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania. Mamy nadzieję, że zorganizowane sympozjum sprostało Państwa oczekiwaniom dostarczając szerszej wiedzy oraz pozwoliło spojrzeć na problem z nowej perspektywy.

 

 

          

Wróć