Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających Się „Ostoja” oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Radomiu, ul. Toruńska 9

zapraszają rodziców dzieci jąkających się i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na spotkania, w ramach których można dowiedzieć się o mechanizmach powstawania jąkania oraz najnowszych metodach radzenia sobie z nim.

Grupy „samopomocowe” osób jąkających się działają w wielu miastach w całej Polsce i na świecie.

W ramach „Klubu J” to osoby jąkające będą moderatorami tematyki spotkań, w których chcą uczestniczyć.

Spotkania grupy wsparcia będą odbywały się w trzecią środę miesiąca, od godziny 16.30.

Terminarz spotkań w roku szkolnym 2018/2019 r.

Pierwsze spotkanie 19 grudnia 2018r.

następne:

20 marca

17 kwietnia

15 maja

19 czerwca

Spotykamy się:

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ul. Toruńska 9

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu:

48 331 24 98

prowadząca

mgr Małgorzata Młynarska

Wróć