Obszar działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Radomiu

Zgodnie z uchwałą nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia informujemy, że nasza placówka obejmuje swoją opieką przedszkola, szkoły i placówki z ulic znajdujących się w granicach następujących osiedli: Borki, Godów, Halinów, Jeżowa Wola, Kierzków, Kończyce, Krychnowice, Młodzianów, Południe, Pruszaków, Potkanów, Śródmieście, Wośniki oraz Żakowice.

Pod swoją opieką mamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z placówek publicznych i niepublicznych znajdujących się w rejonie tychże osiedli. Dzieci nieuczęszczające do placówek oświatowych przyjmowane są zgodnie z adresem zamieszkania w granicach osiedli objętych opieką przez poszczególne poradnie.

Wróć