Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2

Podobnie, jak w ubiegłych latach, także w tym roku 2 kwietnia nasza placówka jako współorganizator radomskich obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu aktywnie wspierała ideę poszerzania świadomości w powyższym temacie. Reprezentantki naszej poradni uczestniczyły w pochodzie Niebieskiego Marszu, a następnie w parku Kościuszki – gdzie odbywały się uroczystości – zachęcały (zwłaszcza dzieci) do uczestnictwa w różnorodnych zabawach i zadaniach uświadamiających, jak naprawdę porozumiewają się, słyszą i piszą osoby z autyzmem, na jakie trudności przy tym napotykają. Na miejscu przygotowane były ćwiczenia z rękawicą bokserską, białym szumem, układaniem krótkich zdań z piktogramów, rozwiązywaniem zadań logicznych, jak również inne interesujące gry oraz ciepła i życzliwa atmosfera. Ponadto każdy miał możliwość w tym dniu do skorzystania z konsultacji. Wszystkim obecnym wówczas dzieciom, młodzieży i dorosłym dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz dobrą zabawę. Czekamy na Państwa w przyszłym roku!

 mgr Monika Szewczyk-Rola

Wróć