Fotoreportaż z konferencji "Interwencja kryzysowa w szkole. Problemy okresu dorastania." - 26 listopada 2019r.

W odpowiedzi na wzrastające aktualnie problemy związane z okresem dorastania, nasza poradnia zdecydowała się zorganizować konferencję, której tematem przewodnim była interwencja kryzysowa, skupiająca się wokół uczniów w okresie adolescencji. Swoją obecnością raczyli nas zaszczycić następujący prelegenci: dr Marek Kaczmarzyk, Tomasz Bilicki, Filip Tworkowski oraz Anna Grabarczyk. Do uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy z publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Radomia. Cieszymy się niezmiernie, że spotkaliśmy się z tak pokaźnym, ponad stuosobowym gronem uczestników oraz pozytywnym odbiorem wśród słuchaczy. Ponadto jesteśmy wdzięczni Zespołowi Szkół Muzycznych za udostępnienie przestrzeni niezbędnej do realizacji konferencji, panu wiceprezydentowi miasta Radomia – Karolowi Semikowi – za przybycie i oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, pani Annie Ostrowskiej – dyrektorowi Wydziału Edukacji za wsparcie w organizacji konferencji oraz wszystkim przybyłym osobom za uczestnictwo i zainteresowanie.

 

Wróć