Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Dzień Walki z Depresją obchodzony jest od 2001 roku. Celem corocznie podejmowanych akcji jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zachęcanie chorych do leczenia, a także zmiana postawy społeczeństwa w stosunku do chorych.

W ostatnich latach depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Szacuje się, że cierpi na nią około 2% dzieci oraz 20% nastolatków.

Objawy depresji w tej grupie wiekowej w większości przypadków zbliżone są do symptomów obserwowanych u dorosłych, zaś znacząca różnica polega na tym, że u młodych ludzi dominuje drażliwość, rozdrażnienie i zachowania agresywne, dlatego tak łatwo je pomylić
z symptomami rozwojowego okresu dojrzewania.

Wróć