DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 w Radomiu, ul. Toruńska 9 zaprasza Rodziców dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych na zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Zajęcia mają na celu wzrost umiejętności wychowawczych, poprawę relacji z dziećmi i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Zajęcia obejmują cykl 10 spotkań (trwających około 2 godzin) na których poruszane będą tematy dotyczące konieczności stawiania granic,
radzenia sobie z uczuciami, zachęcania do współpracy, samodzielności, ról w rodzinie oraz skutków pochwał i kar.

Zajęcia rozpoczynają się 22.03.2019 r. (piątek) o godz. 9ºº w PP-P Nr 2
ul. Toruńska 9.


Informacje i zapisy w sekretariacie pod numerem tel. 48-331-24-98/507-121-102

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń, które będą przyjmowane do dnia 8 marca 2019 r.

Wróć