Aktualności

V Radomski Festiwal Biegowy na osiedlu Południe z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2

Podczas V Radomskiego Festiwalu Biegowego, który odbył się 26 maja 2018 roku na jednym z radomskich osiedli – poza główną aktywnością, jaką stanowiły biegi – każdy miał okazję (podobnie, jak w latach ubiegłych) zapoznać się bliżej z działalnością naszej placówki.

Więcej...

Spotkanie pracowników poradni z dyrektorami szkół podstawowych oraz psychologami, pedagogami i logopedami udzielającymi w placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniu 6 listopada 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyło się spotkanie pracowników poradni z dyrektorami szkół podstawowych oraz psychologami, pedagogami i logopedami udzielającymi w placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Więcej...

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Więcej...